Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2013

blackandyellow
1556 51b4
Reposted fromxalchemic xalchemic
blackandyellow
Ten świat jest jakiś pojebany dziś, nie sądzisz?
Ty jesteś tam, ja jestem tu, nie wiem co trzeba zrobić już i
Chciałbym dziś mieć już pod nogami pewny grunt i
Żyć z Tobą, być przy Tobie, mieć coś, wiedzieć już
— Pezet "Nieważne" (ft. Krzysztof Rychard)
Reposted fromxalchemic xalchemic

July 12 2013

blackandyellow
5672 3da3
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven

June 28 2013

blackandyellow
8897 38b3

Hej, czy ktoś wie, jak tu jest, na samym dnie?

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

June 27 2013

blackandyellow
2618 3165
blackandyellow

June 17 2013

blackandyellow
8296 9362
Reposted fromconvoitise convoitise
blackandyellow
8314 cbca
Reposted fromIriss Iriss
blackandyellow
Hello June!
Reposted fromczekoladowa czekoladowa

May 29 2013

blackandyellow
2020 7a2c
Reposted fromyouwannafight youwannafight
blackandyellow
1276 84a9
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy

May 24 2013

blackandyellow
7715 507f
DZIĘKUJE ZA 8 LAT OGLĄDANIA <3

May 16 2013

blackandyellow
7230 1003 500
najs
blackandyellow
Twoich powiek, zbiera się na deszcz z Twoich oczu,
podchodzą Ci do gardła słowa, które zburzą to co
budowałem mocą swoich rąk tylko po to
by uśmiech zadomowił się na Twoich ustach.
— Bisz najcudowniejszy najlepszy
Reposted byIseeUohhh
blackandyellow
blackandyellow
7181 4e5b
best of the best
Reposted fromPaintITBlack PaintITBlack

May 08 2013

blackandyellow
zbiera się powoli banda wnosi torby, jointy, bongi, wiadra, rudą, wóde, browar i szampan, napierrdolimy się dziś ojojoj <3
Reposted byumre20wrzesnia umre20wrzesnia
blackandyellow
2605 9b6e
Reposted fromlostyy lostyy

May 04 2013

blackandyellow
4122 8ccc
blackandyellow
4151 f3a4
Reposted fromaniczorka aniczorka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl